Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
ewodd logo

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby używania i ochrony danych osobowych Klientów,

korzystających ze strony internetowej www.ewodd.com, zwanej dalej „stroną Ewodd”.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów strony internetowej Ewodd jest HandCraft Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Węgierskiej 12B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276567; posiadająca NIP 7343221135; REGON 120422171; o kapitale zakładowym 100 000 pln w dalszej części zwana „Ewodd”.

2. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
  • utworzenia i zarządzania Kontem;
  • obsługi i realizacji Zamówienia;
  • przeprowadzenia procesu płatności;
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
  • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez Ewodd. w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
  • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu www.ewodd.com oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu www.ewodd.com oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
  • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
  • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
  • windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
  • przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
  • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu www.ewodd.com oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;
 

3. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu www.ewodd.com. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie www.ewodd.com oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu www.ewodd.com; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu www.ewodd.com.

4. Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu www.ewodd.com. 

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

5. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu www.ewodd.com. 

6. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik www.ewodd.com przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do systemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną prośbę o potwierdzenie, anulowania lub ewentualne zmiany zamówienia.

7. Dane zbierane podczas zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu www.ewodd.com dostępny na stronie internetowej www.ewodd.com//regulamin/. 

8. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak treść wiadomości, imię, oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.

Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

9. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep www.ewodd.com do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu www.ewodd.com zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu (www.ewodd.com).

10. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

11. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

 1. Wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
 2. Firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
 4. W przypadku kiedy Klient zdecyduje się wykupić ubezpieczenie, jego dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługi ubezpieczenia, w szczególności z zakresu gwarancji zwrotu pieniędzy. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a podmiotem ubezpieczającym.
 
12. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu www.ewodd.com, jeżeli wyraziłeś/aś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

13. Newsletter

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Więcej informacji dotyczących ofert promocyjnych uzyskać możesz po zapisaniu się na newsletter.

14. Zapis do newslettera

Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty www.ewodd.coml). W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera cofając udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link “wypisz się” znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres info@ewodd.com.

15. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: info@ewodd.com.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

15. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie www.ewodd.com i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie www.ewodd.com. 

Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie www.ewodd.com wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

15. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych.