Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
Bezpieczna dostawa
Szybkie płatności
Przyjazna obsługa
ewodd logo
Rectangle
logo
logo
logo
logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „WoodINN” – Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie w trakcie prac B+R technologii masowej produkcji mebli kastomizowanych przez HandCraft Polska Sp. z o.o., która zostanie następnie wdrożona we własnej działalności gospodarczej znacząco poprawiając poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe firmy.

EFEKTY PROJEKTU

  • Opracowanie założeń konstrukcyjnych i technologicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej technologii, której osiągi będą testowane i które posłuży do stworzenia prototypu.
  • Opracowanie ostatecznej wersji prototypowej technologii wraz z dokumentacją technologiczną.

TERMIN REALIZACJI

01.11.2017 – 29.12.2020

WARTOŚĆ PROJEKTU

11 740 632,90 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA

7 240 630,92 zł